Die Gewinner des Wettbewerbs 2022 der Dr. Lamers Friedens-Stiftung wurden in Vilnius bekannt gegeben und ausgezeichnet!

Bei der Eröffnungsfeier des Schuljahres am 1. September 2022 wurden MRU-Studenten und Gewinner des Wettbewerbs 2022 der Dr. Lamers Friedens-Stiftung durch Prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers ausgezeichnet. Der erste Preis – 1.000 Euro – gewann Ivanna Horaichuk; Vladimir Komarnickis gewann den zweiten Platz und 600 Euro; der dritte Preis – 400 Euro – ging an Marita Gorgiladze. Alle drei Gewinner studieren am Master-Programm der MRU Teisės School of European and International Business Law unter der Leitung von Prof. Dr. Virginijus Bitė.

Die Dr. Lamers Friedens-Stiftung wurde 2018 gründet, sie finanziert Studenten, die sicherheitspolitische Wettbewerbe in verschiedenen EU-Ländern schreiben. In Litauen findet dieser Wettbewerb zum vierten Jahr in Folge auf der MRU statt. Dieses Jahr war das Thema des Wettbewerbs: „NATO und der russisch-ukrainische Konflikt: Was steht für die baltischen Länder auf dem Spiel? „)

Paskelbti ir apdovanoti Lamerso Taikos fondo premijos 2022 konkurso nugalėtojai

Mokslo metų atidarymo šventėje rugsėjo pirmąją  Mykolo Romerio Universitete (MRU) paskelbti ir apdovanoti MRU studentai, tapę 2022 metų dr. Karlo A. Lamerso Taikos fondo konkurso nugalėtojais.  Pirmą premiją – 1000 eurų – laimėjo Ivanna Horaichuk; antrąją vietą užėmė ir 600 eurų laimėjo Vladimiras Komarnickis; trečioji premija – 400 eurų – atiteko Maritai Gorgiladzei. Visi trys nugalėtojai mokosi MRU Teisės mokyklos Europinės ir tarptautinės verslo teisės magistro studijų programoje, jiems vadovauja prof. dr. Virginijus Bitė.

Sveikinimo žodį tarė ir premijų diplomus kartu  su MRU rektore prof. dr. Inga Žalėniene nugalėtojų atstovams įteikė iškilmėse dalyvavęs ilgametis Vokietijos Bundestago narys prof. h. c.  dr. Karlas A. Lamersas (deja, patys nugalėtojai dalyvauti negalėjo: I. Horaichuk dar negrįžo iš Ukrainos, M. Gorgiladzė – iš Gruzijos, o V. Komarnickis išvyko studijuoti į Prancūziją).

Savo kalboje Karlas A. Lamersas pažymėjo MRU inovatyvumą ir sėkmingą akademinį darbą, taip pat MRU pasiryžimą priimti šimtus studentų iš Ukrainos. Jis taip pat skyrė dėmesį karui Ukrainoje ir jo pasekmėms regiono, Europos ir pasaulio saugumui. K. Lamersas pareikalavo iš Vladimiro Putino tučtuojau sustabdyti šį karą.

Svečias gyrė vertybinę Lietuvos poziciją palaikyti Ukrainą jos kovoje su Rusijos agresija, taip pat ir Lietuvos paramą demokratiniam Taivanui tuomet, kai autokratinė Kinija kelia grėsmę taikai ir stabilumui. Rugsėjo 2-ąją Karlas A. Lamersas lankysis Taivano atstovybėje Vilniuje.

Karlas A. Lamersas 2018 m. įsteigė savo vardo Taikos fondą, kuris  finansuoja studentų rašto darbų saugumo politikos konkursus įvairiose ES šalyse. Lietuvoje šis konkursas ketvirti metai iš eilės vyksta MRU.  Šiemet konkurso tema buvo: NATO ir Rusijos-Ukrainos konfliktas: ką tai reiškia Baltijos valstybėms?  (angl. „NATO and the Russian-Ukrainian conflict: What is at Stake for the Baltic countries?“)

Karlas A. Lamersas yra įtakingas Vokietijos politikas, buvęs daugiametis Bundestago ir jo gynybos komiteto narys, buvęs NATO parlamentinės asamblėjos prezidentas. Jis palaiko pastovius ryšius su svarbiausiais Lietuvos politikais, užsiimančiais saugumo ir gynybos politikos klausimais.

Karlas A. Lamersas yra senas MRU draugas, MRU garbės daktaras ir garbės profesorius. Kiekvieną pavasarį (išskyrus pandemiją) jis atvyksta dalyvauti kaip pagrindinis pranešėjas kasmetinėje diskusijoje Dr. Lamerso NATO klausymai (Dr. Lamers NATO Hearings).